Nogle designer byrum...

Nogle designer byrum...


- andre udvikler byer og atter andre iværksætter en masse ting. Alt sammen skulle gerne munde ud i noget godt…Forandringer fryder, siger man; men resultaterne vil altid kunne diskuteres…Beboere og andre som færdes i byens rum, gader og stræder vil opleve et væld af indtryk. De færreste tænker vel på ordet byinventar / byrumsinventar i form af bænke, plinte, affaldsspande, askebægre, pullerter, hegn, cykelstativer, lamper, plantekummer osv. Disse er objekter som blot er dér eller? MASTELLONE - PROJEKT har arbejdet med udvikling af det grønne element i byens rum igennem mange år, alene eller gerne i et samarbejde med andre faggrupper. Vort mål har altid været at skabe inspirerende rum, hvor mennesker trives – kort og godt: hvor livet leves…

Vi tilbyder nu vores samarbejdspartnere produkter fra førende europæiske producenter. Disse producenter arbejder med internationale anerkendte designere, hvor design, finish og et højt kvalitetsniveau er afgørende elementer for et godt produkt.

Design skabes ofte i samarbejde – vi ønsker sammen med vores samarbejdspartnere, også i fremtiden at kunne tilbyde interessante løsninger til det offentlige rum. Findes det rette produkt / løsning ikke i dag, - så kontakt os og sæt vores innovationsevner på prøve…

Velkommen til et spændende samarbejde!

 

 
MASTELLONE  -  PROJEKT
/
Mørupvej   1
/
4371    Fjenneslev
/
Mobil  :  +  45  21  44  95  88
/
Mobil  :  +  45  20  30  70  35
/
E-mail  :  info@mastellone.dk