Terracotta referencer

Terracotta referencer


Terracotta plantekummer kan anvendes i mange sammenhænge.

Som en velkomst til virksomheden, ved indgangspartiet, i receptionen, på fælles- / udearealer, i atriumgårde, på tagterrasser / taghaver o. lign. 

MASTELLONE - PROJEKT arbejder på at skabe rene og tidssvarende rammer for virksomheder, institutioner og private. Nedenfor er vist nogle eksempler.
 

Se flere referencer med mere på www.terrakotta.dk

 
MASTELLONE  -  PROJEKT
/
Mørupvej   1
/
4371    Fjenneslev
/
Mobil  :  +  45  21  44  95  88
/
Mobil  :  +  45  20  30  70  35
/
E-mail  :  info@mastellone.dk