Dantes Plads København

Dantes Plads København


 

På Dantes plads i København var der i en periode på næsten 2 år placeret store terracotta plantekummer / krukker.

Der var tale om 140 kg. tunge terracotta plantekummer, der tilplantet med tungt drænlag vejede omkring 400 kg. pr. enhed.

Det var en mobilløsning, hvor store 19 år gamle buksbom planter blev plantet i specielle plantesække med vandingssystem, således at drift og vedligehold kunne minimeres. Ideen var, at de stedsegrønne beplantninger, kunne udskiftes med sommerbeplantninger, hvorved der opstod liv på pladsen.

 
MASTELLONE  -  PROJEKT
/
Mørupvej   1
/
4371    Fjenneslev
/
Mobil  :  +  45  21  44  95  88
/
Mobil  :  +  45  20  30  70  35
/
E-mail  :  info@mastellone.dk